Oprørere


I løbet af perioden fra 1832 og frem til 1926 optrådte der i Slesvig-Holsten tre forskellige oprørstendenser. Først et borgerligt og liberalt oprør. Dernæst et rådssocialistisk oprør i forbindelse med afslutningen af første verdenskrig. Og sidst opstod der efter Nordslesvigs indlemmelsen i Danmark et kortvarigt libertarian eller højreanarkistisk bondeoprør.