Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Kildetekster > Delingsforslag > Mæglingsforslag 1864

Mæglingsforslag 1864


Uddrag af London Konferencen - Mødet den 22. Juni.

Bernstorff (Preussisk delegeret): De Befuldmægtigede for de to tyske Magter har indberettet til sine Regeringer om Storbritaniens forslag til de krigsførende Magter om, i Henhold til Paris-Deklarationen af 14. April 1856, at appellere til en venskabelig Magt for at få en Grænselinie dragen imellem de to af Danmark og Tyskland. foreslåede. Østrige og Preussen er "rede til at antage Mægling af en nevtral Magt, som ikke er repræsenteret i Konferencen". De kan imidlertid "ikke forud forpligte sig til at anse sig som endelig bundne ved den Mening, som den mæglende Magt måtte udtale, da forholdene ikke tillader dem at modtage en Voldgiftskendelse. En Voldgift ville for øvrigt hverken stemme med Paris-Deklarationen, der kun udtaler en venskabelig Magts "bons offices", eller svare til Ordlyden af det engelskeforslag."

Quaade (Dansk udenrigsminister): "På en Tid, da Stridens Genstand endnu var urørt, da de tyske Magter påstod, at Kongen af Danmark havde krænket de indgåede forpligtelser, på den Tid udtalte den danske Regering, overbevist om, at den aldrig havde villet andet, end hvad der var Ret, og erindrede sin Tiltrædelse til den ved Paris-Deklarationen af 1856 opstillede Grundsætning, Ønsket om en Undersøgelse og Løsning af det om- tvistede Spørgsmål i Overensstemmelse med ånden i denne Grundsætning; men efter alt, hvad der er foregået siden den Tid, indser den ikke, at Paris-Protokollens Grundsætning kan anføres til fordel for det af den engelske Regering nu gjorte Forslag; og under disse Omstændigheder finder den det til sin store Beklagelse umuligt at give sit Samtykke til dette Forslag".

Russell (Englands udenrigsminister): Jeg udtaler min levende Beklagelse over det Svar, jeg har hørt fra de Befuldmægtigede for de krigsførende Magter.

Bernstorff (Preussisk delegeret): Jeg indrømmer ikke, at de tyske Magter har forkastet det engelske Forslag; men må gøre gældende, at de har antaget det efter ånden i Paris-Deklarationen.

Kilde:
Fredrik Bajer. Da det danske Slesvig gik tabt.
Udgivet af Dansk Fredsforening, Eget Forlag,
Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri - Olsen & Vimmer
1914.Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login