Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > Religion

Religion

Retten til religion.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 8
Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, har ret til at udøve sin religion eller tro og til at oprette religiøse institutioner, organisationer og foreninger.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login