Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > Politisk repræsentation

Politisk repræsentation

Retten til politisk repræsentation og politisk participation.

 

Grundloven:
§ 28 Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland.

Københavns-erklæringen:
4, Da forholdstalsvalgmåden i henhold til kommunallovgivningen anvendes ved nedsættelse af udvalg i de kommunale råd, deltager repræsentanter for det tyske mindretal i udvalgsarbejdet i forhold til deres antal.

Valgloven:
§ 12. Nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg, skal anmeldes for indenrigsministeren senest kl. 12 femten dage før valgdagen. Med anmeldelsen skal følge erklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg. Ved anmeldelse fra det tyske mindretals parti kræves ikke vælgererklæringer.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login