Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > Organisationsfrihed

Organisationsfrihed

Retten til egne organisationer.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 7
Parterne skal sikre respekten for retten for enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, til forsamlingsfrihed i fredeligt øjemed, foreningsfrihed, ytringsfrihed og tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login