Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > Kultur

Kultur

Retten til kultur.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 5
1. Parterne forpligter sig til at fremme betingelserne, der er nødvendige for, at personer, der tilhører nationale mindretal, kan vedligeholde og udvikle deres kultur og bevare de vigtigste elementer af deres identitet, især deres religion, sprog, traditioner og kulturelle arv.
2. Uden at det skal have indvirkning på forholdsregler, der tages i medfør af deres almindelige integrationspolitik, skal parterne afstå fra at føre en politik eller gennemføre nogen praksis, der går ud på at assimilere personer, der tilhører nationale mindretal, imod deres vilje og skal beskytte disse personer mod enhver handling, der sigter mod sådan assimilation.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login