Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > Individuelt valg

Individuelt valg

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 3
1. Enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, skal have ret til frit at vælge at blive behandlet som tilhørende et sådant mindretal eller ej, og dette valg eller udøvelsen af de rettigheder, der er forbundet med dette valg, skal ikke have nogen ugunstige følger.
2. Personer, der tilhører nationale mindretal, kan udøve de rettigheder og nyde de friheder, der følger af de principper, der er nedfældet i nærværende rammekonvention, individuelt så vel som i fællesskab med andre.

Københavns-erklæringen:
1. Bekendelsen til tysk nationalitet og tysk kultur er fri og må ikke af myndighederne bestrides eller efterprøves.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login